Ångeföretaget Recond Concept exporterar svensk teknologi till Ukraina

Clean-Techföretaget Recond Concept från Ånge har tecknat ett avtal med det stora ukrainska serviceföretaget Ukrinterm. Affären innebär att Recond Concept, som arbetar med gröna kemikalier för rengöring av kyl- och värmeanläggningar, kommer att leverera både maskinutrustning och kunskapsöverföring för att etablera sin miljö- och energibesparande teknologi i Ukraina under våren 2016.

– ”Affären visar att ett litet innovativt företag med stora idéer kan bryta ny mark i ett land med stora utvecklingsmöjligheter”, säger Nils-Erik Jonasson, grundaren och ägare av Recond Concept.

Under en tid har ett antal förstudier utförts av Recond Concept i Ukraina som visat på ett stort behov av energioptimering i landet. För ett år sedan ingick företaget ett samarbete med Swedfund, ett svenskt statligt riskkapitalbolag för investeringar i fattiga länder, med syftet att överföra kunskap (know-how) om Recond Concepts teknologi i Ukraina.

Recond Concept utför miljövänlig kemisk rengöring i värme- och kylsystem genom en speciell metod kallad CIP-cleaning (cleaning- in- place). Metoden reducerar kraftigt utsläpp av koldioxid och spar på energiförbrukningen – en god affär för alla parter och miljön.

Under ”Clean Tech forum” i Stockholm i oktober 2015 etablerade Recond Concept en första kontakt med Ukrinterm. Fortsatta samtal under ”Sweden-Ukraine Clean Tech forum” i Zjytomyr, som arrangerades av Business Sweden och Embassy of Sweden Kiev i början av december 2015, utmynnade i ett undertecknat kontrakt i januari 2016.

Recond Concept är ett inkubatorbolag inom Åkroken Business Incubator, där företagets affärsidé bedömts ha både stor tillväxtpotential och hög internationell skalbarhet. Projektet i Ukraina avslutas i juni 2016 och kan ses som början på ett samarbete med stora möjligheter till nya affärer. Förutom avtalets betydande ekonomiska värde är det också ytterligare ett steg på den internationella affärsutvecklingsresan för Ångeföretaget.

– “Detta är en viktig del i vår internationella satsning. Vi vill skapa ett framtidens förbättringskoncept i Ukraina”, säger Nils-Erik Jonasson.

Läs mer om Ukrinterm: www.ukrinterm.com