Före- och efterbilder

Rengöring av oljeväxlare

Rengöring av kylfläkt

Rengöring av bultar och muttrar

Rengöring av tubväxlare

Rengöring av kylvattenrör

Rengöring av ventil

Rengöring av tuber, avfettning

Rengöring med gel