Incubatorföretag

RecondConcept är nu ett incubatorföretag och har ingått i ett acceleratorprogram i 6 månader, där vi fått hjälp med råd och affärsutveckling tillsammans med expertis inom affärsutveckling och juridik. Det har bidragit till att vi har utvecklat en affär med 500 %, och att vi har skrivit kontrakt med Koncernen Preem och Pipetech AS, samt säkerställt underleverantörer.