INTERNATIONALISERING AV ETT FÖRBÄTTRINGSKONCEPT

Recond Concept har alltid varit ett internationellt företag. För tillfället finns det, förutom våra redan etablerade kunder, ett internationellt intresse. Exempelvis från delar av Mellanöstern och Afrika. Klassiska oljenationer med behov av miljövänlig energioptimering.