PREEM – HÖGRE LÖNSAMHET, MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Idag påbörjas ett arbete med det skandinaviskt välrenommerade olje- och petroleumbolaget Preem. Preem har två raffinaderier som Recond Concept arbetar med – i syftet att optimera lönsamhet och minimera utsläppen av koldioxid. Preem

GREEN SOLUTIONS

Recond Concept syns i den internationellt trendskapande publikationen för ”cleantech” (nyskapande teknologi som i samma ögonblick är både grön och lönsam), Green Solutions. Magasinet går ut i över 100 olika länder.

Recond Concept erbjuder ett revolutionerande förbättringskoncept för processystem.

Med en nyskapande förbättringsmodell – sprungen ur mångårig erfarenhet och helhetsperspektiv – skapar Recond Concept förbättringslösningar för bl.a. process- och energianläggningar. Recond Concepts kompletta lösningar använder gröna kemikalier för optimering av processystemen. Denna unika lösning är överlägsen alla de klassiska alternativen för rekonditionering. Dessutom är den helt miljövänlig. Med Recond Concept försvinner den tidskrävande och dyra nedmonteringen av systemen. Inte …

RECOND CONCEPT BESÖKER IRANS GAS- OCH OLJEMÄSSA

I Teheran arrangeras en av världens största mässor för gas- och oljeindustrin med ett totalt besökarantal på 1,2 miljoner människor. Till följd av det stora intresset för vårt unika förbättringskoncept – och som en del av internationaliseringen av verksamheten – är Recond Concept inbjudna.

ARLANDA

Arlanda är Sveriges största flygplats och har energieffektivitet och miljötänkande som grundvärderingar. För att säkerställa detta i verkligheten arbetar de med Recond Concept. Stockholm Arlanda Airport

NATIONALMUSEUM

Recond Concept har den både hedrande och viktiga uppgiften att modernisera och effektivisera kylning/värming av Sveriges Nationalmuseum. Sveriges Nationalmusuem

YTSKYDDSDAGARNA – RECOND CONCEPT FÖRELÄSER!

Recond Concept föreläser på mässan Ytskyddsdagarna. Genom förbättringskonceptet från Recond Concept förstärks och förbättras ytskyddet i processystem. Det leder till en energieffektivitet som levererar såväl finansiella vinster som miljövinster.