Energioptimering och rådgivning

Luftkylning på Stockholm Arlanda Airport


Energioptimering på Preem raffinaderier - oljevärmeväxlare.

Energioptimering på Preem raffinaderier – oljevärmeväxlare.

win4

Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar.

Alla processystem brottas med denna problembild – ju längre ett system är i drift desto större blir energibortfallet och utsläppen – och genom Recond Concept energioptimering återställs systemet till sin ursprungliga effektivitet. Detta innebär flera kraftfulla och omedelbara vinster – minskade energikostnader, minskade utsläpp, ett driftsäkrare system, och en ökad livslängd för systemet – och det är det som är Recond Concepts förbättringskoncept.

Recond Concept förbättringskoncept

pipetterEnergioptimering

Recond Concept använder sig av en enkel, effektiv och revolutionerande teknik. Genom gröna kemikalier – med unika blandningar för den aktuella anläggningens problembild – så rengörs processystemet mycket snabbt och med oöverträffad effektivitet. Med externa maskiner – som snabbt och enkelt ansluts till processystemet (utan att man behöver montera ned systemet) – cirkuleras kemikalierna i systemet. Rekonditioneringen sker mycket snabbt och vinsterna med Recond Concept är omedelbara.