Recond Concept föreläser på Innovatum Temadag: Energieffektivisering genom driftoptimering och underhåll

Den 10 december hålls en temadag på Innovatum i Trollhättan där Nils-Erik Jonasson från Recond Concept är en av föreläsarna.

Beskrivning av temadagen:

Vår temadag ger dig möjligheten att lära mer om hur du kan jobba för att minska energiförbrukningen i din anläggning. Minskad energianvändning ger en klar konkurrensfördel. Förutom att driftskostnaderna reduceras minskar i regel också kostnaderna för drift och underhåll. I ett hållbart företagande blir fokus på energianvändningen allt viktigare.

Läs mer på innovatum.se