REcontainer – en innovativ lösning

REcontainer är en mobil Clean-in-Place-lösning som gör det möjligt att utföra vårt koncept på plats.