STATENS FASTIGHETSVERK – PÅ DET KUNGLIGA SLOTTET

Recond Concept presenterar sitt förbättringskoncept för Statens Fastighetsverk. Presentationen sker på det Kungliga Slottet.

Statens Fastighetsverk