UNDERHÅLLSMÄSSAN

Recond Concept närvarar på den stora – och spännande – UH-mässan som återkommer vartannat år. Här deltar företag från hela norra Europa och många spännande projekt initieras.

Underhållsmässan