Kemisk rengöring av pannor

Vi rengör och optimerar dina system så att de fungerar som det var tänkt från början

Vi börjar varje uppdrag med en förstudie och analys, sedan utformar vi en skräddarsydd behandling för just din utrustning. Vi rengör dina system, reducerar anläggningens utsläpp och revitaliserar dina affärer. Effektivt, miljövänligt och lönsamt. Allt från små system till hela anläggningar.
Kemisk rengöring med Recontainer

Industriell rengöring

Vi minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. I stället sköljer våra egenutvecklade pumpar systemet med gröna kemikalier särskilt anpassade för varje behov. Det gör underhållsarbetet snabbt och ger ett bättre resultat än traditionella metoder.
Image
Vårt mobila Clean-in-Place-system minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. Vi kommer till din anläggning och har med oss allt vi behöver för ett effektivt arbete och minimal nedtid. Underhållsarbetet blir mycket kostnadseffektivt och din utrustning återställs till optimal effekt.
Recond Concept - recontainer.
Recond Concepts stora bad är idealiskt för kemisk rengöring av stora värmeväxlare.
Image
Recontainer är en mobil Clean-in-Place-anläggning som kopplas till dina system på plats i din anläggning.
Image
Vår container med olika bad specialanpassade för rengöring av mindre detaljer.
Image
Våra Descale™-pumpar är kraftiga nog för rengöring av riktigt stora system.

Lämpliga objekt för kemisk rengöring:

 • Värmeväxlare
 • Kylbatterier, både invändigt och utvändigt
 • Kyltorn
 • Kompressorer
 • Rörsystem
 • Indunstare
 • Hetvattenpannor
 • Oljeförvärmare
 • Maskindelar, till exempel bult, mutter och ventiler

Kemisk rengöring av pannor

RecondConcept erbjuder professionell rengöring av pannor med fokus på effektivitet och miljövänlighet. Vår expertis sträcker sig över alla typer av pannor, från sodapannor till kraftverkspannor. Med vår snabba och effektiva rengöring får du en ren och säker panna, som också ger ekonomiska fördelar genom ökad effektivitet.

Anlitar ni oss för kemisk rengöring av pannor så sker denna som frukten av en noggrann analys. Vi ser över skicket på pannan, vi ser över vilken metod som kommer att fungera bäst och vi säkerställer att allt kan ske både på ett säkert och effektivt sätt. Varje uppdrag är unikt och varje enskild panna kan ha unika nivåer av exempelvis rost, olja och sot – beläggningar som reducerar effekten och som måste tas bort för en säker drift.

Vi inspekterar och gör en individuell bedömning. Vår långa erfarenhet och kunskap om kemisk rengöring av pannor borgar för kvalitet och detta även på en längre sikt. Målet är alltid att du som beställare snabbt ska kunna komma igång med produktionen igen – och att du ska kunna producera i framtiden, utan onödiga driftstopp. Vi testkör pannan efter avslutad rengöring och ser till att allting fungerar i enlighet med den plan och målbild vi satt upp.

Miljö i fokus vid kemisk rengöring av pannor

Vi arbetar alltid nära dig som beställare. Du ska vara en del av processen med rengöring av pannor och veta vad som sker – och i vilket syfte. Det ökar din egen kunskap och det ger er verksamhet tydliga incitament att sköta underhållet av pannan i framtiden. Kunskapen ger även värdefulla ledtrådar rent preventivt. Ni kan se när det börjar bli dags att kontakta oss i framtiden för ännu en kontroll av skicket på pannan och se om det kan vara läge för ännu en rengöring.

Vi har en genomarbetad miljöpolicy och vi följer alltid de lagar, regler och den standard som finns vid rengöring av industriella verksamheter och de system – värme, ventilation, vatten och pannor – som används i dessa. Vi gör jobbet, men vi gör det utan att vår miljö tar skada. Detta är något vi sätter en stor ära i. Vi går i bräschen för en renare bransch och genom att hela tiden utveckla vårt arbetssätt och använda oss av ny utrustning, ny teknik och nya idéer så reduceras vår påverkan på miljö och klimat.

Lika viktigt är att se att vårt jobb också gör skillnad i denna fråga. Genom grundlig rengöring så minskas både utsläpp och avgaser från verksamheten vi arbetat i. Detta samtidigt som kostnaderna minskas som en följd av att systemen blir mer effektiva. Vi kan göra skillnad för er. Välkommen att kontakta oss redan idag för en initial konsultation.

Nils-Erik Jonasson, vd på RecondConcept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.
Nils-Erik Jonasson, vd på Recond Concept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.

Konsultation

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster.

Utbildning

Vi utbildar dina medarbetare så att de kan underhålla system och anläggningar med vår teknik. Vi går igenom maskinerna, kemitekniken och handhavande, både teoretiskt och praktiskt på plats hos er.
 • Maskinerna
 • Kemiteknik
 • Handhavande