Så säger kunden

Här är röster från några av uppdragen som vi har utfört åt våra kunder över hela världen.
"Fortum effektiviserade sin produktion och tjänar in 7 miljoner under kylsäsongen för enbart en enskild kylanläggning."
– Fortum Energy Corporation
Läs mer

"RecondConcept sänker våra energikostnader avsevärt och minskar koldioxidutsläppet med 13,7 ton – per dag."

– Sune Karlsson, Stockholm Arlanda Flygplats
Läs mer