Kemisk rengöring av värmeväxlare

Vi rengör och optimerar dina system så att de fungerar som det var tänkt från början

Vi börjar varje uppdrag med en förstudie och analys, sedan utformar vi en skräddarsydd behandling för just din utrustning. Vi rengör dina system, reducerar anläggningens utsläpp och revitaliserar dina affärer. Effektivt, miljövänligt och lönsamt. Allt från små system till hela anläggningar.
Kemisk rengöring med Recontainer

Kemisk rengöring

Vi minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. I stället sköljer våra egenutvecklade pumpar systemet med gröna kemikalier särskilt anpassade för varje behov. Det gör underhållsarbetet snabbt och ger ett bättre resultat än traditionella metoder.
Image
Vårt mobila Clean-in-Place-system minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. Vi kommer till din anläggning och har med oss allt vi behöver för ett effektivt arbete och minimal nedtid. Underhållsarbetet blir mycket kostnadseffektivt och din utrustning återställs till optimal effekt.
Recond Concept - recontainer.
Recond Concepts stora bad är idealiskt för kemisk rengöring av stora värmeväxlare.
Image
Recontainer är en mobil Clean-in-Place-anläggning som kopplas till dina system på plats i din anläggning.
Image
Vår container med olika bad specialanpassade för rengöring av mindre detaljer.
Image
Våra Descale™-pumpar är kraftiga nog för rengöring av riktigt stora system.

Lämpliga objekt för kemisk rengöring:

 • Värmeväxlare
 • Kylbatterier, både invändigt och utvändigt
 • Kyltorn
 • Kompressorer
 • Rörsystem
 • Indunstare
 • Hetvattenpannor
 • Oljeförvärmare
 • Maskindelar, till exempel bult, mutter och ventiler

Värmeväxlare och andra system

Kyla och exempelvis ventilation – bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö. Dessa system kostar emellertid mycket pengar. Ju större verksamhet, desto högre effekt krävs – och ju högre blir också kostnaderna.

Inom industrin så ser man ofta att det handlar om en miljö där smuts, damm, olja och annat finns i större mängder. Detta påverkar värmeväxlare och andra system negativt., Effekten blir betydligt sämre och kostnaderna stiger som en följd av detta i höjden.

Hur ser det ut inom er verksamhet? Genom en kemisk rengöring av värmeväxlare i vår regi så kan vi hjälpa er att få en bättre arbetsmiljö, samtidigt som kostnaderna för energi reduceras på ett radikalt sätt. Vi hjälper er oavsett bransch och oavsett storlek på verksamheten.

Kemisk rengöring av värmeväxlare på plats i era lokaler

Vid kemisk rengöring av värmeväxlare så arbetar vi metodiskt och effektivt – allt i syfte att snabbt ge er en möjlighet att komma igång med produktionen igen. Rengöring av värmesystem är en viktig del av underhållet och vi är en stabil, prisvärd och effektiv partner för just detta. Genom vår teknik så finns också stora fördelar. Detta i att vi dels sköter allt på plats och dels i att vi inte behöver demontera alla system: vi kan rengöra värmesystem utan att de plockas isär.

Vi använder oss av maskiner som erbjuder oss en ökad effektivitet i samband med att vi anlitas för att rengöra värmesystem. Dessa maskiner – i kombination med de produkter som används – ger ett säkert resultat och en ihållande effekt under en längre tid. Större värmeväxlare kan med fördel rengöras genom ett av våra speciella arbetssätt där ett bad – modell större – används för att rengöra värmeväxlaren på djupet och mer ingående.

Den gamla skolan där allt rengöring sköttes genom demontering och genom borstar är förlegad. Dessa metoder ger en längre sträcka från start till mål, de tenderar att skada systemen och de lämnar heller ingen garanti i att alla kalkavlagringar, olja, mikroorganismer eller korrosionsprodukter verkligen försvinner. Väljer ni oss för kemisk rengöring av värmeväxlare får ni en garanti på att era system står emot tidens tand, ger en ökad effekt och där kostnaderna för energi blir avsevärt mycket lägre. Vi bidrar till en ökad lönsamhet!

Efter en avslutad rengöring så är vi med er då värmesystem startas upp igen. Vi gör tester och ser att allt fungerar i enlighet med de mål som satts upp. Detta är viktigt. Genom uppföljning och noggranna tester så slipper ni de driftstopp som annars kan ske i samband med att en rengöring skett. Vi säkerställer effekt och vi ser till att lämna er verksamhet med system som verkligen fungerar.

Miljön i fokus vid kemisk rengöring av värmeväxlare

Alla våra tjänster har en röd tråd mellan sig: vi tar vårt ansvar för miljön och klimatet. Vi utvecklar hela tiden metoder för att minska våra egna avtryck på klimat och miljö och vi försöker hela tiden lägga oss i framkant i dessa oerhört viktiga frågor.

Kemisk rengöring av värmeväxlare är definitivt inget undantag från detta. Vi ser alltid till att återvinna och att ta hand om den smuts – exempelvis olja – som finns i systemen. Dessa lämnas på återvinningsstationer och allt i enlighet med de lagar och regler som finns.

Även i övrigt finns ett stort miljötänk inom vårt företag. Med en genomarbetad miljöpolicy i ryggen så vet varje enskild anställd hur olika saker och processer ska hanteras. Det ska sitta i ryggmärgen. Utöver detta så planerar vi alla våra uppdrag noggrant. Detta för att dels kunna erbjuda dig som beställare av våra tjänster ett effektivt jobb och dels också i syfte att minska på onödiga resor.

Vi sätter miljön i första rummet och många av de tjänster vi erbjuder för även gott med sig sett till att avgaser och utsläpp – av exempelvis koldioxid – kan reduceras på ett väldigt påtagligt sätt i de verksamheter vi anlitats för att rengöra.

Nils-Erik Jonasson, vd på RecondConcept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.
Nils-Erik Jonasson, vd på Recond Concept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.

Konsultation

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster.

Utbildning

Vi utbildar dina medarbetare så att de kan underhålla system och anläggningar med vår teknik. Vi går igenom maskinerna, kemitekniken och handhavande, både teoretiskt och praktiskt på plats hos er.
 • Maskinerna
 • Kemiteknik
 • Handhavande