Smart industriell rengöring

Vi rengör och optimerar dina system så att de fungerar som det var tänkt från början

Vi börjar varje uppdrag med en förstudie och analys, sedan utformar vi en skräddarsydd behandling för just din utrustning. Vi rengör dina system, reducerar anläggningens utsläpp och revitaliserar dina affärer. Effektivt, miljövänligt och lönsamt. Allt från små system till hela anläggningar.

Kemisk rengöring

Vi minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. I stället sköljer våra egenutvecklade pumpar systemet med gröna kemikalier särskilt anpassade för varje behov. Det gör underhållsarbetet snabbt och ger ett bättre resultat än traditionella metoder.
Image
Vårt mobila Clean-in-Place-system minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. Vi kommer till din anläggning och har med oss allt vi behöver för ett effektivt arbete och minimal nedtid. Underhållsarbetet blir mycket kostnadseffektivt och din utrustning återställs till optimal effekt.
Recond Concept - recontainer.
Recond Concepts stora bad är idealiskt för kemisk rengöring av stora värmeväxlare.
Image
Recontainer är en mobil Clean-in-Place-anläggning som kopplas till dina system på plats i din anläggning.
Image
Vår container med olika bad specialanpassade för rengöring av mindre detaljer.
Image
Våra Descale™-pumpar är kraftiga nog för rengöring av riktigt stora system.

Lämpliga objekt för kemisk rengöring:

 • Värmeväxlare
 • Kylbatterier, både invändigt och utvändigt
 • Kyltorn
 • Kompressorer
 • Rörsystem
 • Indunstare
 • Hetvattenpannor
 • Oljeförvärmare
 • Maskindelar, till exempel bult, mutter och ventiler

Vattenbehandling

I kylvatten och andra vattensystem finns risk för bakterie- och legionellatillväxt, korrosion och att luft kommer in i systemet, vilket är viktigt att kontrollera. Vår metod håller vattnet rent och bibehåller systemets funktion och effektivitet.

Lämpliga objekt för rengöring med vattenbehandling:

 • Sandfilter
 • Patronfilter
 • Påsfilter
Vi tillhandahåller även:

Partikelfilter

 • Hetvattenpannor
 • Kylsystem
 • Kyltorn
 • Värmesystem
 • Ångpannor

Jonbytarfilter

 • Avhärdningsfilter
 • Avsaltningsfilter

Membranfiltrering

 • Omvänd Osmos
 • Ultra Filter
Nils-Erik Jonasson, vd på RecondConcept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.
Nils-Erik Jonasson, vd på Recond Concept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.

Konsultation

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster.

Utbildning

Vi utbildar dina medarbetare så att de kan underhålla system och anläggningar med vår teknik. Vi går igenom maskinerna, kemitekniken och handhavande, både teoretiskt och praktiskt på plats hos er.
 • Maskinerna
 • Kemiteknik
 • Handhavande