PFAS rengöring

Vad är PFAS?

Vad är PFAS?

PFAS, som står för polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp av kemikalier som används i många olika produkter, inklusive brandbekämpningsmedel, vattentäta ytbehandlingar och olika förbrukningsvaror. PFAS är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och kan stanna kvar i miljön i många år. De kan också transporteras långa avstånd via luft, vatten och mark.

PFAS kan påverka hälsan hos människor och djur på olika sätt. Vissa studier har visat att vissa typer av PFAS kan orsaka hormonstörningar, immunsystempåverkan och reproduktionsproblem hos djur. Även om det finns en del bevis för att vissa PFAS kan orsaka hälsoproblem hos människor, är det fortfarande mycket som inte är klart om hur dessa kemikalier påverkar människors hälsa.

När det gäller att rengöra tankar som har PFAS, finns det ingen enkel lösning. Eftersom PFAS är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning, kan de vara svåra att få bort helt. En metod som ofta används för att rengöra tankar och andra områden som har blivit kontaminerade med PFAS är att gräva upp jorden och byta ut den med ren jord. Detta kan dock vara mycket kostsamt och inte alltid möjligt. Andra metoder som har använts för att rengöra områden som har blivit kontaminerade med PFAS inkluderar att använda försurande ämnen för att hjälpa till att bryta ner PFAS, och att använda olika typer av tekniker för att suga upp och ta bort PFAS från jord och vatten.

RecondConcept har utvecklat en ny metod för att rengöra brandskumstankar innehållande PFAS

Kan vi hjälpa dig?

Kan vi hjälpa dig?

På RecondConcept kan vi hjälpa till med rengöring av PFAS i tankar genom att använda oss av olika metoder och tekniker. En metod som vi ofta använder oss av är kemisk rengöring, där vi tillför specifika rengöringsmedel i tanken som kan hjälpa till att lösa upp och ta bort PFAS och andra föroreningar.

Vi på RecondConcept har mångårig erfarenhet av att utföra rengöring av tankar och har det kunskap och de verktyg som krävs för att genomföra en effektiv och säker rengöring. Vi samarbetar noga med våra kunder för att hitta den bästa lösningen för deras specifika behov och förutsättningar.

Pilotprojektet på Eskilstuna flygplats