Nyheter
november 21, 2022

Ny metod för att rengöra brandskumstankar innehållande PFAS 

Featured image for “Ny metod för att rengöra brandskumstankar innehållande PFAS ”

Sanering av PFAS-ämnen i brandbilar är något RecondConcept kom i kontakt med genom en förfrågan där vår långa erfarenhet av reningsteknik och miljövänliga kemikalier kunde användas på bästa sätt.

Pilotprojektet genomfördes på Eskilstuna flygplats. Efter ett mycket lyckat resultat fick vi förtroende av Storstockholms brandförsvar att genomföra ytterligare ett test där vi noggrannare skulle dokumentera arbetsgång och utfall.

Detta utmynnade i att vi har ett väl genomfört uppdrag med ett framgångsrikt resultat med mer än 99,9% renlighet från ursprungsnivån i tanken, men att vi behöver se över hur vi fortsatt kan optimera processen för att göra det kostnadseffektivare och även möjligheten att nå en ännu högre grad av renlighet i systemet.

” I detta projekt handlar det om att säkerställa att vi eliminerar så mycket vi kan av de högfluorerande ämnena och att prata om hur mycket vi tagit bort är inte intressant utan hur mycket som är kvar när man lämnar objektet. Därför har vi nu startat ett forskningsprojekt som ska titta på att nå dessa sista små nivåer”

– Philip Jonasson projektledare RecondConcept

Forskningsprojektet

28 november 2022 startade RecondConcept, med stöd från Bizmaker, upp ett forskningsprojekt där syftet är att utveckla och optimera sin saneringsmetod. Förtroendet för att driva detta projekt har CR Competence fått, ett konsultbolag som hjälper företag med deras problem, processer och utveckling inom fysikalisk-, analytisk- och allmän kemi.

Hos CR Competence jobbar experter som förstår hur olika molekyler interagerar mot andra molekyler och mot ytor. Med hjälp av kunskapen och tester i labbmiljö kan de förbättra processer och produkter. Att förstå hur molekyler interagerar är nödvändigt för att kunna förbättra rengöringsprocesser som kräver hög grad av rengöring. Denna kunskap kan appliceras på många olika industrier inom tex. läkemedel, process, livsmedel, cleantech och medtech.

Projektets tre delar:

Del 1 är att ta fram metoder för att återskapa rengöringsprocessen i ett laboratorium, ta fram potentiella teorier för att utveckla processen och att testa dessa i labbmiljön.

Del 2 är att testa det mest lovande alternativet i verkligheten och analysera ett skarpt saneringsuppdrag.

Del 3 är hur ska vi minska destruktionskostnaderna.

Målet med projektet är att skapa en kostnadseffektiv metod som sanerar ytorna i brandbilar från PFAS-ämnen i största mån med de förutsättningar vi har.

Egenskaperna i de syntetiskt framställda PFAS-ämnena medför att när de sprids i miljön blir de kvar under lång tid då de inte är lätt nedbrytbara och de kan ha en ohälsosam påverkan på både människor och miljö. Höga halter i miljön har framför allt påträffats på platser där stora mängder brandsläckningsskum med PFAS-ämnen har nyttjats t.ex. vid brandövningsplatser och brandstationer.