2006 vann Recond Concept Stora Produktivitetspriset som delades ut av riksorganisationen Svenskt Underhåll på stora Underhållsmässan i Göteborg.

Företaget har lång erfarenhet och specialkompetens inom energioptimering och verkar inom branscher som sågverk, raffinaderi, energi, fastighet, papper- och massa samt den marina sidan.

Descale Sweden AB (www.descale.se) är ett helägt dotterbolag till Recond Concept som tillverkar specialanpassade patenterade pumpar med tillhörande tankar till konceptet.