Om Recond Concept

Företaget bildades i maj 2009. VD är Nils-Erik Jonasson som tillsammans med Carina Jonasson äger företaget. Idén och konceptet, RecondConcept, grundades i energibolaget Fortum av Nils-Erik som arbetat inom energibranschen sedan 1981. 2006 vann RecondConcept Stora Produktivitetspriset som delades ut av riksorganisationen Svenskt Underhåll på stora Underhållsmässan i Göteborg.

Recond Concept innebär ett helhetsperspektiv som startar med en analys av systemet. Sedan utformas en skräddarsydd behandling som optimerar systemet genom kemisk rengöring med miljövänliga kemikalier. Efter utförd rengöring kan vi även behandla vattnet för att bibehålla effektiviteten en längre tid och hjälpa kunden att behålla kontroll över systemet.

Vi har en lång erfarenhet och specialkompetens inom energioptimering och verkar inom branscher som raffinaderi, energi, fastighet, papper- och massa samt den marina sidan.

Descale Sweden AB (www.descale.se) är ett helägt dotterbolag till RecondConcept som tillverkar specialanpassade patenterade pumpar med tillhörande tankar till konceptet.