Rengöring och energioptimering av din anläggning

Nytänkande industriellt underhåll som är effektivt, miljövänligt och lönsamt. Vi rengör och energioptimerar din anläggning och du minskar genast energiförbrukningen upp till 15 procent.
Recond Concept - Industrirengöring

Rengör
dina system

Vi återställer din anläggning till optimal effekt och gör den driftsäkrare. Vår metod ökar dessutom livslängden för din utrustning.
Recond Concept

Reducera
dina utsläpp

Genom att rengöra dina system sänker du CO2-utsläppen och din verksamhet blir miljövänligare. Vi använder endast gröna kemikalier.
Image

Revitalisera
dina affärer

En ren produktionslinje ger högre effektivitet och färre driftavbrott, vilket minskar energiförbrukningen och ökar lönsamheten.

Energi

Papper och massa

Oljeindustri

Marin industri

Fastigheter

Kemi och läkemedel

Livsmedelsindustri

Tillverkningsindustri

Sågverksindustri

Före och efter

RecondConcept

Vi återställer din utrustning till optimal effekt, vilket minskar energiförbrukningen och ökar livslängden. Klicka och dra i bilden för att se skillnaden.
Kontakta oss

RecondConcept sänker våra energikostnader avsevärt och minskar koldioxidutsläppet med 13,7 ton - per dag.

Sune Karlsson, Stockholm Arlanda Airport

Fortum effektiviserade sin produktion och tjänar in 7 miljoner under kylsäsongen för enbart en enskild kylanläggning.

Fortum Energy Corporation