Recond Concept – Förbättringskoncept för industrirengöring

RecondConcept innebär ett helhetsperspektiv som startar med en analys av systemet. Sedan utformas en skräddarsydd behandling som optimerar systemet genom kemisk rengöring med miljövänliga kemikalier. Efter utförd rengöring erbjuder vi även vattenbehandling för att bibehålla effektiviteten en längre tid och hjälpa kunden att behålla kontroll över systemet.

Luftkylning på Stockholm Arlanda Airport


Energioptimering på Preem raffinaderier - oljevärmeväxlare.

Energioptimering på Preem raffinaderier – oljevärmeväxlare.


ENERGY

REAL ESTATE

INDUSTRY

MARINE/OFFSHORE


"Fortum effektiviserade sin produktion och tjänar in 7 miljoner under kylsäsongen för enbart en enskild kylanläggning."

– Fortum Energy Corporation
"Recond Concept besparar oss 40 000 kr i energikostnad och 13,7 ton utsläpp av koldioxid – per dag."
– Sune Karlsson, Stockholm Arlanda Airport

Med en nyskapande förbättringsmodell – sprungen ur mångårig erfarenhet och helhetsperspektiv – skapar Recond Concept förbättringslösningar för bl.a. process- och energianläggningar.
Recond Concepts kompletta lösningar använder gröna kemikalier för energioptimering av processystemen.

Denna kemiska rengöring är överlägsen alla de klassiska alternativen för rekonditionering. Dessutom är den helt miljövänlig.
Med Recond Concept försvinner den tidskrävande och dyra nedmonteringen av systemen. Inte heller behöver man använda kemikalier som är skadliga för miljö och människa.

Konceptet – en helhetslösning med gröna kemikalier, externa maskiner och kompetens – återställer snabbt och enkelt process- och energisystem tillbaka till optimal funktionalitet.
Rengöringen tar bort beläggningar och vänder därmed energiförlust till energibesparingar. Recond Concept minskar koldioxidutsläppen och ökar intäkterna.

  WIN #1: EKONOMI

  Recond Concepts förbättringskoncept innebär en energibesparing som ökar lönsamheten.

  WIN #2: MILJÖ

  Recond Concept tillför ett förbättringskoncept som är helt miljövänligt och kraftfullt reducerar utsläppen av koldioxid.

  WIN #3: TID

  Recond Concept bidrar till en kraftfull tidsvinst.

  WIN #4: KVALITET

  Den lönsamma framtidslösning som Recond Concept skapar en kvalitetsförstärkning av process- och energisystem.

  Förbättringskoncept
  med helhetsperspektiv!

  win4

  Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar.

  Alla processystem brottas med denna problembild – ju längre ett system är i drift desto större blir energibortfallet och utsläppen – och genom Recond Concept energioptimering återställs systemet till sin ursprungliga effektivitet. Detta innebär flera kraftfulla och omedelbara vinster – minskade energikostnader, minskade utsläpp, ett driftsäkrare system, och en ökad livslängd för systemet – och det är det som är Recond Concepts förbättringskoncept.

  Recond Concept förbättringskoncept

  pipetterEnergioptimering

  Recond Concept använder sig av en enkel, effektiv och revolutionerande teknik. Genom gröna kemikalier – med unika blandningar för den aktuella anläggningens problembild – så rengörs processystemet mycket snabbt och med oöverträffad effektivitet. Med externa maskiner – som snabbt och enkelt ansluts till processystemet (utan att man behöver montera ned systemet) – cirkuleras kemikalierna i systemet. Rekonditioneringen sker mycket snabbt och vinsterna med Recond Concept är omedelbara.