Nyheter
augusti 11, 2023

Effektiv rengöring av värmepannor skapar flexibla underhållsstopp på fartyg

Featured image for “Effektiv rengöring av värmepannor skapar flexibla underhållsstopp på fartyg”

Bortom charterhotellens brus och paraplydrinkar erbjuder Gran Canaria även en högklassig varvsverksamhet för större fartyg. RecondConcept, specialister på kemisk rengöring av värmepannor och underhåll på fartyg, har nyligen anlitats av Salén Ship Management för ett uppdrag i samband med ett större underhållsstopp på skeppet M/S Hebridean Sky.

På Gran Canarias norra sida ligger det välrenommerade Astican Shipyards i Las Palmas – ett privatägt reparationsvarv med inriktning på underhåll av större fartyg och andra typer av offshore units. Under våren dockade det medelstora kryssningsfartyget M/S Hebridean Sky detta varv för ett stort underhållsstopp. Internationell specialistkompetens hade anlitats för att utföra flera av de inplanerade momenten, däribland RecondConcept från Sverige.

Varje dockad minut på varvet som kan sparas in är värdefull för rederierna och det är en av anledningarna till att RecondConcept anlitades av Salén Ship Management.

Det primära uppdraget var att genomföra kemisk rengöring av värmepannan för att avlägsna kalkbeläggningar samt rengöra två kyl- och värmebatterier på fartyget. För dessa jobb använde sig RecondConcept av sitt egentillverkade system Descale Flusher samt utvalda kemikalier som är specifikt utformade för värmepannsrengöring. Metoder bygger på välbeprövade processer för kemisk rengöring av värmepannor och liknande system.

Descale Flusher är dessutom ett helt tätt och effektivt system, vilket möjliggör snabb och noggrann kemisk rengöring av kyl- och värmesystem på båtar och fartyg utan att blöta ner andra ytor. Utrustningen tar minimalt med plats ombord, vilket är särskilt fördelaktigt vid underhållsstopp där varje sparad minut är värdefull för rederierna. Arbetet med kemisk rengöring av värmepannan och kyl- och värmebatterierna utfördes på endast två till tre dagar, vilket visar på effektiviteten i RecondConcepts kemiska rengöringsprocess och deras expertis inom värmepannsrengöring.

Descale Flusher-systemet är verkligen effektivt och smidigt vid rengöring av kyl- och värmesystem på båtar och fartyg. Det är en stort fördel att kunna genomföra hela rengöringen ombord med minimal nedmontering av värmepannan.

Daniel Perman, operativ chef på Salén Ship Management

Processen är välbeprövad och efter en initial sitting med pannskötare och maskinister pả fartyget kan RecondConcept etablera sig genom att koppla in utrustningen mot aktuell värmepanna eller batteri. Med hjälp av kranlyft kan trustningen vid behov därefter enkelt flyttas mellan olika däck. Ännu en flexibilitet som uppskattas av involverade parter.

Olika typer av utmaningar kan naturligtvis uppstå vid stora servicearbeten. Att då kunna luta sig mot en partner med erfarenhet och beprövad teknik är viktigt för att serviceinsatser av denna dignitet ska bli lyckade. Olika typer av utmaningar kan naturligtvis uppstå vid stora servicearbeten. Att då kunna luta sig mot en partner med erfarenhet och beprövad teknik är viktigt för att serviceinsatser av denna dignitet ska bli lyckade.

I just detta fall inträffade exempelvis ett mindre läckage i manluckan som snabbt fick åtgärdas. Bortsett från det gick arbetet enligt plan och rengöringen blev väl godkänd efter genomförd inspektion från både ledning och pannskötare.

RecondConcept har genom åren framgångsrikt utfört liknande serviceuppdrag på Saléns olika kryssningsfartyg runt om i världen, inklusive platser som Nya Zeeland, Japan och Chile. Deras erfarenhet och beprövade teknik inom kemisk rengöring av värmepannor och underhållstjänster gör dem till en pålitlig partner för rederier vid stora underhållsstopp på fartyg.