Nyheter
april 21, 2023

Kemisk rengöring av 19 tons tubvärmeväxlare – ger miljoner i besparing för Preem

Featured image for “Kemisk rengöring av 19 tons tubvärmeväxlare – ger miljoner i besparing för Preem”

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och raffinaderi med sina två anläggningar i Göteborg och Lysekil. RecondConcept har tillsammans med Preem under flera år arbetat fram en effektiv teknik som möjliggör att raffinaderiets värmeväxlare vid rengöring uppnår en renlighetsgrad av närmare 95%.

Det unika koncept som RecondConcept erbjuder är ett specialbyggt mobilt reningsbad som via lastbilstrailer enkelt kan förflyttas runt om i landet. Detta bad kan hantera upp till åtta meter långa värmeväxlare, har en egen cirkulationspump och möjlighet till uppvärmning med hjälp av ånga.

Utmaning och lösning

Vid en traditionell högtrycksspolning av smutsiga värmeväxlare uppstår ofta mycket slitage. Denna förslitning har RecondConcept lyckats reducera tack vare att medvetet halvera trycket genom rören från ursprungliga 2 000 bar. Det är dock den kemiska processen som är den största faktorn till ett riktigt lyckat resultat. Kemin kommer nämligen åt smutsen längst in i växlarna, ytor som högtrycksspolningen inte har möjlighet att tränga fram till.

Beroende på vilken typ av smuts som ska elimineras så används olika typer av miljövänliga rengöringskemikalier – alla speciellt anpassade för sitt specifika ändamål. När denna process genomförs hos Preem så används exempelvis en kemi med fruktsyror som bas. Anledningen till detta val är att produkten är skonsam mot miljön och enkel att hantera.

I de fall då det är väldigt mycket smuts som ska avlägsnas så använder vi oss även av så kallade ”påsfilter” för att fånga upp smutsen under rengöringsprocessen. Genom detta förfarande så minskar vi dels förbrukningen av kemikalier men bibehåller även en hög verkningsgrad under processen.

Preem’s raffinaderi i Lysekil – rengöring vid underhållsstopp

Detta specifika uppdrag hos Preem innefattar rengöring av fyra stycken tubvärmeväxlare som alla har en yta av fastbränd, hårt koksad, olja. Genom att sänka ner respektive värmeväxlare i vårt specialbyggda bad så kan vi med hjälp av gröna kemikalier mjuka upp en stor del av smutsen och till viss del även avlägsna den koksade oljan. I samband med att växlaren lyfts upp ur badet så högtrycksspolas den för att avlägsna den resterande beläggningen.

Processen när vi jobbar hos Preem

RecondConcept anländer till Lysekil med sitt specialbad på trailer och etablerar sig på raffinaderiet. Förberedelser genomförs för att kunna ta emot den första värmeväxlaren redan samma dag.

Processen startas med att värmeväxlaren placeras i badet. Därefter tillsätts lämplig kemi i badet och cirkulationen sätts igång. En presenning placeras över badet för att enklare bibehålla värmen. Temperaturen i badet hålls vanligtvis mellan 60-70 grader celsius och produceras med hjälp av ånga.
Efter att värmeväxlaren har varit ungefär tio timmar i badet så genomförs en visuell besiktning av den. Efter beslut om att ta upp den ur badet så genomgår den genast den efterföljande högtrycksspolningen för att avlägsna den resterande beläggningen.

Tack vare denna effektiva process så lyckas RecondConcept rengöra upp till två värmeväxlare av denna kaliber per dygn/rengöringsbad och fortfarande uppnå ett väldigt tillfredställande rengöringsresultat.

Miljoner kronor att spara med vår metod

Traditionell rengöring av värmeväxlare medför stora energikostnader. Tack vare det rengöringssystem som RecondConcept nu har implementerat hos Preem i Sverige så kan bolaget spara ungefär 20 GWh per år. Med en estimerad kostnad på en miljon kronor per GWh motsvarar det en besparing för Preem på hela 20 miljoner kronor per år.