Nyheter
oktober 18, 2023

Nya vägar för gas till Europa kräver underhåll av värmeväxlare

Featured image for “Nya vägar för gas till Europa kräver underhåll av värmeväxlare”

Ännu ett prestigeuppdrag är genomfört där RecondConcept nu har anlitats för att rengöra värmeväxlare på den flytande gasterminalen Höegh Gannet i Brunsbüttel, Tyskland.

Det världspolitiska läget har tvingat flera väst- och centraleuropeiska nationer att ställa om sin gasförsörjning för att säkerställa sin import. Tyskland är ett land som tidigare erhållit merparten av sin gas via den ryska naturgasledningen Nord Stream. Nu har de i ett rasande tempo byggt en ny infrastruktur för att ta emot gas på annat sätt, bland annat genom flytande LNG-terminaler (FSRU – Floating Storage Regasification Units).

Till dessa LNG-terminaler anländer fartyg som levererar nedfryst gas (flytande form) från exempelvis Norge och Nederländerna. En LNG-terminal består av ett fast förankrat fartyg (FSRU) som kan transformera den frysta gasen till gasform, och fungera som tillfällig depå för att jämna ut skillnader i till- och frånflöde, innan gasen vidare transporteras in i landets lagringsdepåer. 

Nya vägar för gas till Europa kräver underhåll av värmeväxlare på Hoegh Gannet.
Bildkälla: https://www.rwe.com/en/press/rwe-ag/2023-01-20-floating-lng-terminal-arrives-at-brunsbuettel/

Eftersom den naturliga processen att konvertera den flytande naturgasen till gasform är långsam så används värmeväxlare för att öka hastigheten. Värmeväxlarens ena sida tar sjövatten och överför dess värme till glykolsidan, som i sin tur får naturgasen att börja koka och då övergår till gasform. Fullt naturligt behöver dessa värmeväxlare ett kontinuerligt underhåll för att kunna leverera på önskad nivå.

RecondConcept använder sig av sitt unika clean-in-place-system Recontainer för rengöring av dessa värmeväxlare. Den specialbestyckade containern transporteras till LNG-fartyget och lyfts där ombord för att kopplas till den befintliga anläggningen. Detta medför att värmeväxlarnas nedtid drastiskt minimeras och underhållsarbetet blir miljövänligt, effektivt och lönsamt för uppdragsgivaren.

Nya vägar för gas till Europa kräver underhåll av värmeväxlare på Hoegh Gannet.

På Höegh Gannet var RecondConcepts uppdrag att optimera fyra stycken värmeväxlare där varje enskild sida av växlaren rymmer 7 000 liter. Efter genomförd rengöring kunde värmeväxlarna omedelbart säkerställa en högre takt avtransformering till gasform.

Tack vare det unika koncept som erbjuds med produkten Recontainer har RecondConcept väldigt kort startsträcka för denna typ av uppdrag. Ett rengöringsarbete motsvarande det på Höegh Gannet kan under normala omständigheter genomföras inom några veckor från beställning.

– Det är bra att veta att vi har möjlighet att förbättra prestandan genom att använda RecondConcept.

Ole Johan Nedrelid, Principal Technical Manager hos Höegh LNG AS

Bildkälla: https://www.rwe.com/en/press/rwe-ag/2023-01-20-floating-lng-terminal-arrives-at-brunsbuettel/