Kundcase: Fortum

Stora besparingseffekter efter industriell rengöring för Fortum.

När Fortum förser sina kunder med kyla för klimatkontroll, till exempel i gallerior eller processhallar, är energieffektivitet viktigt. Stora mängder vatten kyls ner och skickas ut i ett kylnät, motsvarande fjärrvärmenätet. När Recond Concept rengjorde och optimerade en kylkondensator för Fortum i Stockholm var resultatet slående.
”Vi effektiviserade vår produktion och sparar sju miljoner kronor under kylsäsongen, för en enda kylanläggning.”
Fortum Energy Corporation