Energioptimering industri - bättre effekt till lägre kostnader

Energioptimering industri

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster. Industrier i Sverige brottas ofta med kostnader. Varje krona som går att spara blir värdefull. Det krävs energi och el för att driva en anläggning och det kan handla om höga kostnader. I många fall direkt orimliga och onödiga sådana.

Sänk era kostnader

Många industrier och anläggningar i Sverige står bara och rullar. Dag ut och dag in kostar de en massa pengar i onödan och detta i form av kostnader för energi. Här finns en lösning och detta i form av en energioptimering för industri. En sådan kan vi utföra och genom en sådan kan vi skapa en både säker, billig och miljövänlig drift. En industrioptimering sänker kostnaderna och ökar effekten: utan att det påverkar miljön på ett negativt sätt.

Vad är en energioptimering

Vad är då en energioptimering? Det handlar om att A) undersöka anläggningen och se över systemen för värme, vatten, ventilation el och vatten och B) se till att dessa fungerar perfekt var för sig. Det handlar även om att alla dessa system ska fungera tillsammans.

Ett inte alltför ovanligt problem är nämligen det att de olika systemen som finns i en industri tar effekt av varandra. Värme och kyla kan vara igång samtidigt utan att man tänker på det. Samma sak gäller för ventilation som kan vara igång – på full effekt – i utrymmen där det egentligen inte behövs.

Det kan även handla om att exempelvis klara energitjuvar finns i byggnaden. Fönster är ett exempel, tak ett annat och undermålig isolering är ett tredje sådant. Dessa brister lokaliseras och åtgärdas i samband med att en energioptimering äger rum.

Fördelar med energioptimering

Genom en energioptimering så sänker man kostnaderna. Det är den stora fördelen, men det finns även andra. Miljön mår bättre som en följd av lägre el- och energiförbrukning. Effekten av de olika systemen blir bättre och livslängden på dessa blir längre – detta som en följd av att de exempelvis inte går på full effekt i onödan.

En annan fördel handlar om det logiska: det är en arbetsplats och de anställda ska också erbjudas en god arbetsmiljö. Att stå i lokaler som har extremt hög värme i vissa delar och iskallt, dragit i andra är inte vad man kallar för en sådan.Tvärtom. Där kan man riskera att bli sjuk och man kan se hur koncentrationen kan dippa. Något som man aldrig har råd med inom industrin.

En energioptimering i vår regi ger lägre kostnader, bättre arbetsmiljöer och en möjlighet att uppgradera effekten utan att det kostar för mycket pengar.

Nils-Erik Jonasson, vd på RecondConcept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.
Nils-Erik Jonasson, vd på Recond Concept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.

Konsultation

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster.

Utbildning

Vi utbildar dina medarbetare så att de kan underhålla system och anläggningar med vår teknik. Vi går igenom maskinerna, kemitekniken och handhavande, både teoretiskt och praktiskt på plats hos er.

  • Maskinerna
  • Kemiteknik
  • Handhavande