Professionell industriell rengöring

Industrirengöring

Industrier måste även de hållas rena. Att lokaler blir smutsiga är något som är en naturlig följd av det arbete som sker. Däremot så kan för mycket smuts påverka både säkerhet, arbetsmiljö och produktionen negativt. Därför krävs en partner för industriell rengöring och vi är det bästa alternativet inom just detta.
Kemisk rengöring med Recontainer

Industriell rengöring

Vi minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. I stället sköljer våra egenutvecklade pumpar systemet med gröna kemikalier särskilt anpassade för varje behov. Det gör underhållsarbetet snabbt och ger ett bättre resultat än traditionella metoder.
Image
Vårt mobila Clean-in-Place-system minimerar behovet av nedmontering och mekanisk rengöring. Vi kommer till din anläggning och har med oss allt vi behöver för ett effektivt arbete och minimal nedtid. Underhållsarbetet blir mycket kostnadseffektivt och din utrustning återställs till optimal effekt.
Recond Concept - recontainer.
Recond Concepts stora bad är idealiskt för kemisk rengöring av stora värmeväxlare.
Image
Recontainer är en mobil Clean-in-Place-anläggning som kopplas till dina system på plats i din anläggning.
Image
Vår container med olika bad specialanpassade för rengöring av mindre detaljer.
Image
Våra Descale™-pumpar är kraftiga nog för rengöring av riktigt stora system.

Lämpliga objekt för kemisk rengöring:

 • Värmeväxlare
 • Kylbatterier, både invändigt och utvändigt
 • Kyltorn
 • Kompressorer
 • Rörsystem
 • Indunstare
 • Hetvattenpannor
 • Oljeförvärmare
 • Maskindelar, till exempel bult, mutter och ventiler

Ytterligare information

Oavsett vilken industriell miljö det handlar om så kan vi ta hand om industriell rengöring – helt på era villkor och där vi anpassar rengöringen efter era behov i syfte att verka utan att synas. Vi kommer överens om när er industrirengöring ska äga rum och därefter så arbetar vi snabbt, effektivt och säkert.

Målet är att ni kunna arbeta som vanligt så snabbt som möjligt igen. Med den enda skillnaden i att arbetet i fråga kommer att ske både säkrare och mer effektivt. Vilket också är det stora målet med med en industriell rengöring där exempelvis maskiner rengöras från fett, där rörsystem och cisterner frigörs från allehanda smuts och där exempelvis värmeväxlare och andra system tas om hand, rengörs och kontrolleras. Allt detta sker av kunnig, välutbildad personal.

Vi har lång erfarenhet av industriell rengöring

En effektiv industrirengöring borgar för en högre säkerhet och en ökad produktion – utan onödiga och kostsamma driftstopp. Vi ser över och kontrollerar alla maskiner, alla system och planerar kring vilka områden som behöver extra åtgärder. Varje driftstopp som sker kostar pengar och inte sällan kan sådana härledas till att exempelvis maskiner och olika system inte fungerar som de ska som en följd av fett eller olja som orsakar stopp. Därför är en industriell rengöring ett måste och regelbundna sådana är en detalj som verkligen kan spara pengar.

Arbetsmiljön är också viktig att ta hänsyn till. Industrier kan vara extremt sotiga och därigenom också riskera att skada de anställda. Det måste man förhindra som arbetsgivare: man måste erbjuda en säker och trygg miljö där ingen riskerar att bli sjuk eller göra sig illa under arbetets gång. Samma sak gäller för maskiner. Hur säkra är de maskiner som finns på er arbetsplats och hur kan de göras säkrare? En industriell rengöring är lösningen på många av dessa frågor.

Miljövänlig industrirengöring gör skillnad

Miljön är naturligtvis en väldigt viktig punkt att ha i åtanke. Rengöring av industriella lokaler och miljöer kan kräva det lilla extra. Sot, fett, avgaser, olja, smuts, rost – allt detta måste tas bort och om ni väljer oss som partner så kan ni vara på det trygga med att rengöringen sker med hela vår miljö i åtanke.

Vi tar vårt ansvar och vi har utvecklat metoder som kan ge rena miljöer även utan en massa starka, tunga och giftiga kemikalier. Genom högtryck, ånga och andra miljövänliga metoder så kan vi erbjuda våra tjänster inom industrirengöring utan att miljön tar skada. Allt farligt avfall tar vi hand om enligt de lagar och regler som finns och vi återvinner i den mån det är möjligt. Vi har en välutvecklad miljöpolicy och varje anställd arbetar aktivt med att minska sin egna påverkan på klimat och miljö. Vi vill göra skillnad i denna fråga!

Vi ger all er utrustning, era system och allt annat en längre livslängd samtidigt som ni ges läge att hålla igång produktionen utan onödiga driftstopp. Välkommen att kontakta oss för industriell rengöring redan idag.

Vattenbehandling

I kylvatten och andra vattensystem finns risk för bakterie- och legionellatillväxt, korrosion och att luft kommer in i systemet, vilket är viktigt att kontrollera. Vår metod håller vattnet rent och bibehåller systemets funktion och effektivitet.

Lämpliga objekt för rengöring med vattenbehandling:

 • Hetvattenpannor
 • Kylsystem
 • Kyltorn
 • Värmesystem
 • Ångpannor
Vi tillhandahåller även:

Partikelfilter

 • Sandfilter
 • Patronfilter
 • Påsfilter

Jonbytarfilter

 • Avhärdningsfilter
 • Avsaltningsfilter

Membranfiltrering

 • Omvänd Osmos
 • Ultra Filter
Nils-Erik Jonasson, vd på RecondConcept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.
Nils-Erik Jonasson, vd på Recond Concept, kan anlitas för konsultation och utbildning inom industriell energioptimering.

Konsultation

Vi är en rådgivande partner när det gäller rengöring och energioptimering inom industrin. Vår erfarenhet bidrar till besparingar, effektiviseringar och miljövinster.

Utbildning

Vi utbildar dina medarbetare så att de kan underhålla system och anläggningar med vår teknik. Vi går igenom maskinerna, kemitekniken och handhavande, både teoretiskt och praktiskt på plats hos er.
 • Maskinerna
 • Kemiteknik
 • Handhavande