Image Image
Image

Kemisk rengöring av värme och kylsystem

Våra mobila clean-in-place Recontainers är specialanpassade för större projekt. Tillsammans med Preem Raffinaderier i Sverige har vi utvecklat en lösning som är utmärkt för optimering av media- och processystem (exempelvis vatten eller olja) men även för maskindelar.

Recontainer 1 – CIP-cleaning

Exempel på användningsområden: Indunstare, rökgaskondencering, luftkylare, större rörsystem, större fastighetsnät och tubväxlare.

Denna Recontainer används för att optimera och rengöra större system invändigt. Den innehåller en 5 m3 stor tank med 27 kw elvärme/ångvärme. Cirkulationspumpen på 55 kw har ett flöde på 6m3/m. Den är utrustad med frekvensstyrning och reverseringsutrustning med 4” koppling.

Recontainer 2 – Rengöringscontainer

Exempel på användningsområden: Bultar, muttrar, verktyg, maskindelar och ventiler.

Med rengöringscontainern kan vi på ett snabbt och effektivt sätt med miljövänliga kemikalier rengöra och säkerställa ett återmontage i era processystem. Recontainern innehåller 6 st kemitankar och 2 st sköljtankar med cirkulation och värme. Tankarna har ett utarbetad korg-system med en lyftanordning för att underlätta arbetet.

Image Image