Energibesparing och effektivisering för industrin

Recond Concept skapar individuellt anpassade förbättringskoncept för våra kunder. Vi tillför processystemen – och verksamheten som helhet – ett flertal viktiga förbättringar. Dessa förbättringar definierar vi genom för förbättringsekvation: (WIN)4.

WIN #1
EKONOMI

Recond Concepts förbättringskoncept innebär en energibesparing som ökar lönsamheten.

WIN #2
MILJÖ

Recond Concept tillför ett förbättringskoncept som är helt miljövänligt och kraftfullt reducerar utsläppen av koldioxid.

WIN #3
TID

Recond Concept bidrar till en kraftfull tidsvinst.

WIN #4
KVALITET

Den lönsamma framtidslösning som Recond Concept skapar en kvalitetsförstärkning av process- och energisystem.

  • Energikostnaden minimeras

  • Koldioxidutsläppen minimeras

  • Tidsförlusten för underhåll minimeras

  • Livslängden för system och anläggning maximeras

  • Vår förbättringsmodell baseras på helhetsperspektiv

  • Vi analyserar systemen i förväg och beräknar den ökade vinsten och de minskade utsläppen

  • Processystem och energianläggningar återställs till ursprunglig och optimal funktionalitet

  • Anläggningen som helhet blir produktionssäker och pålitlig.